Cá nhân có thể nộp thuế, lệ phí trước bạ điện tử qua 7 ngân hàng thương mại

09:53 | 12/10/2021

(HQ Online) - Hiện nay, Tổng cục Thuế đang đẩy mạnh dịch vụ khai, nộp thuế điện tử dành cho cá nhân.

Xử lý kiến nghị về gia hạn nộp thuế, giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Quản lý thuế đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử
Sửa đổi quy định về việc sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cá nhân kinh doanh
Cá nhân có thể nộp thuế, lệ phí trước bạ điện tử qua 7 ngân hàng thương mại
Việc hỗ trợ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà đã được Tổng cục Thuế triển khai tại 63 cục thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

Theo đó, việc hỗ trợ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà đã được Tổng cục Thuế triển khai tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc. Từ khi triển khai đến nay đã có 451.324 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 1/1/2021 đến ngày 19/9/2021 là 99.903 tờ khai.

Đối với việc triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy, Tổng cục Thuế đã làm việc, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm triển khai thí điểm khai điện tử đối với TP Hà Nội và TPHCM và mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Hiện Tổng cục Thuế đã kết nối với 7 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking.

Tính từ ngày 1/1/2021 đến nay đã có 138.227 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking. Con số này chiếm 5,67% tổng số giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế, Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 840.809 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,72%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 13,2 triệu hồ sơ. Riêng tại Cục Thuế TP Hà Nội, số lượng tờ khai điện tử chiếm 11,27% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận; tại Cục Thuế TPHCM, số lượng tờ khai điện tử chiếm 9,17% trên tổng số hồ sơ.

Còn về nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ. Tính đến 19/9/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 835.656, đạt tỷ lệ 99,11%. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 832.288, đạt 98,71%. Từ ngày 1/1/2021 đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2,5 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 516.447 tỷ đồng và 34,7 triệu USD.

Ngành Thuế cũng đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.906 trên tổng số 8.015 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 98,64%.

Thùy Linh