Văn bản: Thông tư số 76/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Tên văn bản: Thông tư số 76/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 15/09/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/11/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 76/2021/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Hiệu lực văn bản: