Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

Câu hỏi tư vấn

(03-12-2018 17:41)
 • Chính sách xuất khẩu
 • Xuất khẩu mặt hàng Khối Chì
 • Chào Anh/Chị Công ty em muốn xuất khẩu mặt hàng “ khối chì” chưa tinh luyện sang Trung Quốc. Cho em hỏi nếu xuất khẩu mặt hàng này thì công ty áp mã hs nào cho phù hợp và cần thêm thủ tục, hay chính sách gì để xuất khẩu mặt hàng này không ak? Em xin cảm ơn và mong nhận được phản hồi

Trả lời tư vấn

(03-12-2018 17:41)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tư vấn như sau:

  1. Áp mã HS cho mặt hàng

  Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; căn cứ Biểu thiếu xuất khẩu ưu đãi kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, thì các mặt hàng chì chưa tinh luyện có mã số từ 7801.91.00 đến 7801.99.00.90

  Mã hàng Mô tả hàng hóa Thuế suất (%)

  78.01 Chì chưa gia công

  7801.10.00 - Chì tinh luyện:

  7801.10.00.10 -- Dạng thỏi 15

  7801.10.00.90 -- Dạng khác 5

   - Loại khác

  7801.91.00 -- Có hàm lượng antimon tính theo trọng lượng theo Bảng các nguyên tố khác trong chú giải phân nhóm chương này:

  7801.91.00.10 --- Dạng thỏi 15

  7801.91.00.90 --- Loại khác 5

  7801.99.00 -- Loại khác:

  7801.99.00.10 --- Dạng thỏi 15

  7801.99.00.90 --- Loại khác 5

  Đề nghị công ty căn cứ mặt hàng xuất khẩu của công ty để áp mã chính xác

  2. Thủ tục xuất khẩu

  - Mặt hàng “khối chì” chưa tinh luyện xuất khẩu  không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

  - Hồ sơ, thủ tục xuất khẩu công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 16 và điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

  Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện, hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến xuất khẩu để được tư vấn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường
Phiên bản di động