Xuất khẩu hơn 453 triệu khẩu trang y tế trong năm 2021

09:22 | 21/01/2022

(HQ Online) - Số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu trong năm 2021 chỉ bằng 33% so với năm 2020.

Xuất khẩu khẩu trang y tế tiếp tục tăng
Xuất khẩu khẩu trang y tế tăng vọt
Việt Nam xuất khẩu hơn 320 triệu khẩu trang y tế
Xuất khẩu hơn 453 triệu khẩu trang y tế trong năm 2021
Biểu đồ: T.Bình.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy trong tháng 12 năm 2021, cả nước có 12 doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 44,8 triệu chiếc, giảm 8,6% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 11 năm 2021.

Như vậy, tính chung trong năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 453 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nước theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Ngay trong tháng 5/2020, cả nước xuất khẩu hơn 181 triệu khẩu trang y tế và đạt đỉnh vào tháng 6/2020 với hơn 236 triệu chiếc.

Tính chung cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ khẩu trang y tế các loại.

Thái Bình