Xử phạt vi phạm hành chính còn nhiều vướng mắc phát sinh từ thực tế

08:17 | 24/08/2020

(HQ Online) - Thời gian qua, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tương đối hiệu quả, đồng nhất và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ pháp luật nhà nước của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình triển khai cho thấy, việc xử phạt vi phạm hành chính vẫn còn vướng mắc, bất cập, nhiều quy định chưa rõ ràng gây khó khăn, mất nhiều thời gian trong quá trình xử lý. Mặc dù hiện tại các quy định này đã được dự thảo và trình Chính phủ ban hành nhưng thực tế hàng ngày cấp triển khai đang gặp rất nhiều vướng mắc cần tháo gỡ ngay.

Doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19?
Cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính: Vẫn còn ý kiến khác nhau
Nộp hồ sơ hoàn thuế quá thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính
Vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ bị phạt thế nào?
Dự thảo Nghị định Xử phạt trong lĩnh vực hải quan: Điều chỉnh mức phạt đối với một số nhóm hành vi
2751 10 1733 5 3358 img 8114
Công chức Hải quan Đồng Nai hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: N.H

Cục Hải quan Hà Nội nêu vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian chờ hướng dẫn giải quyết của Bộ Tài chính đối với việc chưa thực hiện cưỡng chế nợ phạt vi phạm hành chính của Công ty TNHH thời trang Star.

- Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, tại điểm a khoản 1, Điều 26 Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định đối với các quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan bị cưỡng chế trong trường hợp: “a) Đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan hoặc đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế, nộp dần tiền thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành”.

Cũng tại khoản 2, Điều 32 Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định: “2. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế tiền phạt tiền chậm nộp nếu có bị cưỡng chế đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước”.

Tổng cục Hải quan cho biết, đối chiếu với trường hợp Công ty TNHH thời trang Star đang có khoản nợ phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai đối tượng miễn thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định hành chính thuế và bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Theo đó, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền phạt vi phạm hành chính được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH thời trang Star chấp hành nộp đủ số tiền phạt vi phạm hành chính còn nợ vào ngân sách nhà nước. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội có trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ theo quy định.

Công ty TNHH Tam Hưng Long cũng nêu vướng mắc liên quan đến xử lý vi phạm trong nhập khẩu hoá chất, Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 3, Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản pháp luật ban hành sau.

- Tại điểm C khoản 1 Điều 3, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. Khoản 3 Điều 1, Nghị định 127/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan nhưng không được quy định tại nghị định này mà được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan khác thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại văn bản đó.

Liên quan đến đề nghị xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai đúng tên hàng nhưng khai sai mã số hàng hóa của các lô hàng nhập khẩu trong thời gian chờ kết quả giám định của Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 5 Điều 4, Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “quy định tại khoản 6 Điều 5, Nghị định được áp dụng đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa đó là đó đã khai đúng tên hàng thực xuất khẩu nhập khẩu theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa theo Biểu thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan”.

- Do đó, theo Tổng cục Hải quan, việc không xử phạt quy định tại khoản 6 Điều 5, Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP chỉ được áp dụng đối với trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 4, Thông tư 155/2016/TT-BTC. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nhiều lần tại nhiều tờ khai thì các tờ khai sau không được coi là lần đầu nhập khẩu.

Cục Hải quan Hà Nội cũng nêu vướng mắc liên quan đến hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.

- Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Nội căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Luật Xử lý vi phạm hành chính và chỉ xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp doanh nghiệp thực hiện hành vi có lỗi, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm.

Liên quan đến vướng mắc xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh phát sinh tại Cục Hải quan Bình Định.

- Tổng cục Hải quan cho biết, việc lập biên bản vi phạm hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Khoản 1 quy định “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản”, đoạn 2, khoản 2 quy định: “Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến”).

Bên cạnh đó, trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm, trốn tránh, không có mặt tại nơi vi phạm mà không ký biên bản vi phạm không thuộc trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nụ Bùi