Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hướng tới hải quan số

14:31 | 11/02/2022

(HQ Online) - Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin hướng tới hải quan số; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh kết nối chia sẻ thông tin chứng nhận xuất xứ điện tử... là những nhiệm vụ quan trọng của lĩnh vực công nghệ thông tin hải quan năm 2022.

Ngành Hải quan ra Chỉ thị hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022
Ngành Hải quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Cục Hải quan Hải Phòng. 	 Ảnh: T.Bình.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Tại Chỉ thị số 384/CT-TCHQ về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022, mới được Tổng cục Hải quan ban hành, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có trách nhiệm xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) ngành Hải quan tiên tiến, hiện đại, hướng tới hải quan số với mức độ tự động hóa cao, ứng dụng mạnh mẽ thành quả của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, triển khai dịch vụ hạ tầng và an toàn bảo mật thông tin trong lĩnh vực hải quan; thay thế các trang thiết bị phần cứng, hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư trước đây đã xuống cấp để đảm bảo sự hoạt động thông suốt của các hệ thống CNTT hiện đại.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam đẩy mạnh việc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin về hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; chủ trì, phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan triển khai hạ tầng CNTT đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin về mẫu chứng nhận xuất xứ hàng hóa dưới dạng điện tử với các đối tác thương mại theo Hiệp định, thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát và triển khai các thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Nhiệm vụ của lĩnh vực CNTT góp phần cùng toàn ngành Hải quan thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 384/CT-TCHQ, qua đó hướng đến đạt được mục tiêu cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2030 và hoàn thiện môi trường làm việc điện tử (phi giấy tờ) trong công tác quản lý nhà nước về hải quan; xây dựng nền tảng Hải quan số dựa trên ứng dụng dữ liệu lớn (big data); hướng tới kết nối với các bên thông qua việc chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa để tạo các dịch vụ Hải quan số; ứng dụng tối đa các công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0 để chủ động phấn đấu là đơn vị đi đầu trong kế hoạch chung về chuyển đổi số của Chính phủ, phấn đấu trở thành cơ quan Hải quan số hàng đầu trên thế giới trong giai đoạn 2026-2030.

N.Linh