Vướng kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, Hải quan đề nghị Bộ Xây dựng sớm tháo gỡ

16:15 | 05/09/2021

(HQ Online) - Liên quan đến thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, Tổng cục Hải quan đã phản ánh nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu.

Hướng dẫn về cơ quan kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu
“Vênh” trình tự, cơ quan kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng gây khó cho doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, mặc dù Bộ Xây dựng đã có một số văn bản hướng dẫn tuy nhiên chưa giải quyết được vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, tại mục 1.4.3 phần 1 QCVN 16:2019 ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định: “các sản phẩm, hàng hóa vật liệt xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”.

Tuy nhiên, hiện nay việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng của các sở xây dụng chưa được thực hiện thông nhất. Một số sở xây dựng như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng thì thực hiện, một số sở xây dụng khác như Hà Nội đang xây dựng quy trình và hiện tại chưa thực hiện việc tiếp nhận đăng ký kiểm tra của doanh nghiệp nên hàng hóa là vật liệu xây dựng nhập khẩu của doanh nghiệp không được sở xây dựng địa phương thực hiện kiểm tra dẫn đến ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Hải quan về trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa là vật liệu xây dựng của sở xây dựng của các địa phương khác nhau nhưng đều được thực hiện như nhau.

Do vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Xây dựng trong phạm vi thẩm quyền đồng ý đối với các trường hợp các sở xây dựng địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là vật liệu xây dựng quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 (có văn bản xác nhận thông báo của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố về việc chưa thực hiện kiểm tra) được lựa chọn Sở Xây dựng thuận tiện để thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng.

Về việc thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử quốc gia, nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ về tạo thuận lợi thương mại và Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các sở xây dựng địa phương phối hợp với Tổng cục Hải quan để triển khai thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc Bảng 1 Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng nêu lên những vướng mắc về trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng nhập khẩu cần sớm được Bộ Xây dựng tháo gỡ.

N.Linh