VNPT trình bày giải pháp công nghệ thông tin thực hiện hải quan số

15:17 | 25/03/2021

(HQ Online) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là công ty tin học thứ 7 tham gia trình bày giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hải quan số.

Tổng cục Hải quan lên kế hoạch chi tiết thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin
6 công ty tin học đã giới thiệu về giải pháp về CNTT phục vụ hải quan số

Tổng cục Hải quan vừa lên kế hoạch tổ chức cho VNPT đến trực tiếp trụ sở Tổng cục để trình bày giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hải quan.

Dự kiến, buổi làm việc diễn ra ngày 26/3 dưới sự chủ trì của lãnh đạo Tổng cục Hải quan và sự tham dự của đại diện các đơn vị liên quan khối cơ quan Tổng cục Hải quan, một số cục hải quan địa phương trọng điểm.

Ngày 26/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Theo Quyết định số 97/QĐ-BTC, mục tiêu của việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin là: thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống.

Hệ thống công nghệ thông tin mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan…

Sau thời gian Tổng cục Hải quan đăng tải công khai thông báo chủ trương thuê dịch vụ CNTT, có 6 công ty tin học quan tâm đăng ký trình bày giải pháp, gồm: Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC; Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT; Tổng công ty viên thông Toàn Cầu (GTEL); Viettel; Công ty SAP Việt Nam (công ty tin học của Đức); Công ty CP hệ thống công nghệ ETC.

Từ ngày 10 đến ngày 17/3, 6 công ty tin học trực tiếp đến Tổng cục Hải quan trình bày giải pháp công nghệ thông tin.

Như vậy, với sự tham gia mới nhất của VNPT, hiện có 7 công ty tin học tham gia trình bày giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hải quan số.

Thái Bình