VCCI: Làm rõ quy định quản lý thuế cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số

11:23 | 28/05/2021

(HQ Online) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt (VCCI) vừa có góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cơ sở ý kiến của chuyên gia và doanh nghiệp.

Làm mất hóa đơn thuế có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng
Chính sách thuế không phân biệt giữa đại lý du lịch trực tuyến Việt Nam hay nước ngoài
Hướng dẫn hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện gia hạn thuế
Ảnh: Internet.
VCCI vừa góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ảnh: Internet.

Đối với quy định về việc tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, dự thảo dự kiến bổ sung quy định về trách nhiệm kê khai, khấu trừ thay thuế của các tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân.

Tuy nhiên, theo VCCI, dự thảo chưa có quy định thế nào được coi là “tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân”. Điều này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xác định mình có thuộc diện phải kê khai, khấu trừ thay hay không.

VCCI lấy dẫn chứng, trên thực tế, một số cá nhân có thu nhập được chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp từ vật phẩm ảo do người dùng khác tặng khi thực hiện livestream trên nền tảng mạng xã hội, vậy câu hỏi đặt ra là mạng xã hội đó có được coi là tổ chức hợp tác kinh doanh hay không? Tương tự, liệu các sàn thương mại điện tử có thuộc diện này hay không? dự thảo đã có quy định cá nhân kinh doanh thương mại điện tử là người nộp thuế?

Do vậy, để đảm bảo tính rõ ràng của quy định, VCCI đề nghị nên bổ sung khái niệm về tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, hoặc có thể quy định một số trường hợp ngoại lệ.

VCCI cũng thực hiện góp ý với nội dung kê khai theo tháng với hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn. Cụ thể, dự thảo quy định hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế tháng.

Theo VCCI, đây là quy định mới với các hộ, cá nhân kinh doanh – vốn đã quen với chế độ thuế giản đơn, nay chuyển sang chế độ kê khai thuế chặt chẽ, phức tạp hơn, do đó có thể tạo ra một số khó khăn ban đầu cho các đơn vị này khi thực hiện.

Để tạo thuận lợi cho các đối tượng này, VCCI cho rằng nên cân nhắc cho phép một thời gian chuyển tiếp 3 năm không áp dụng các chế tài hành chính trong trường hợp phát hiện người nộp thuế thực hiện kê khai sai.

Đối với quy định về nộp thuế với thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số, dự thảo quy định cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thực hiện kê khai theo từng lần phát sinh.

Về nội dung này, VCCI cho rằng cách quy định như vậy lại bao hàm cả trường hợp các cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung số do các tổ chức (doanh nghiệp, nhà cung cấp nền tảng ở nước ngoài) chi trả. Chẳng hạn, các Youtuber, Blogger hay các cá nhân thực hiện công việc dịch phim cho các nền tảng phim trực tuyến. Trong khi đó, dự thảo đã quy định trách nhiệm kê khai, khấu trừ thay cho cá nhân của những đối tượng này. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định loại trừ trường hợp này.

Đáng chú ý, VCCI cũng góp ý đối với nội dung quy định về doanh thu tính thuế với hoạt động vận tải. Cụ thể, dự thảo quy định doanh thu tính thuế (giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân) với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động vận tải. Tuy nhiên, quy định quét “các khoản thu khác liên quan” có thể chưa phù hợp, có thể bao trùm cả những khoản khác, chẳng hạn phí gửi xe (cho tài xế) ở trung tâm thương mại hoặc tiền tips riêng của khách hàng cho tài xế (nhưng thực hiện qua apps chứ không đưa riêng cho tài xế).

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng quy định một số trường hợp loại trừ để phù hợp với thực tiễn.

Thùy Linh