Từ 5/11: ACB tham gia hỗ trợ DN nộp thuế điện tử 24/7

14:25 | 05/11/2018

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc bổ sung thêm Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 5/11/2018.

tu 511 acb tham gia ho tro dn nop thue dien tu 247

Ảnh minh họa.

Như vậy, đến nay đã có 23 ngân hàng chính thức triển khai thì thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 này. Việc Tổng cục Hải quan mở rộng các ngân hàng cùng tham gia nộp thuế điện tử 24/7 là để hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế có thêm nhiều lựa chọn thuận tiện trong cách thức giao dịch, nộp thuế, giảm thủ tục và chi phí cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp tiền vào NSNN.

Thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7 với các ngân hàng thương mại khác đã ký kết phối hợp thu với Tổng cục Hải quan nếu ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện của đề án nộp thuế 24/7 về nâng cấp cổng công nghệ thông tin.

Để nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử 24/7, hiện Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đã bổ sung thêm một số chức năng mới trong hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 như: Bổ sung chức năng tiện ích cho DN hoạt động XNK, bổ sung chức năng để sử dụng người lập lệnh và người duyệt lệnh là hai người khác nhau theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; cập nhật cấu trúc trường diễn giải vào chương trình trên hệ thống thật... Đây chính là một số giải pháp về kỹ thuật công nghệ mà Tổng cục Hải quan đang triển khai nâng cấp để phục hỗ trợ DN hoạt động XNK một cách tốt hơn.

Cùng với đó, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đã nâng cấp hệ thống để hỗ trợ bổ sung thông tin số tiền thuế phải nộp trong trường hợp khai bổ sung trong thông quan; nâng cấp hệ thống kế toán thuế tập trung để hỗ trợ công chức hải quan thêm phần theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình nộp thuế điện tử 24/7;

Không chỉ có thế, hiện Cổng thanh toán điện tử cho phép DN in giấy nộp tiền khi có thông báo đã nộp tiền của ngân hàng thương mại và sẽ hoàn thành việc kiểm thử và đưa chức năng đăng ký người lập lệnh, người duyệt lệnh; chức năng lập lệnh, duyệt lệnh lên Cổng thanh toán điện tử.

Thu Trang