Từ 1/4, Không sử dụng tiền mặt khi nộp thuế và lệ phí hải quan: Minh bạch hoạt động thương mại

15:37 | 07/03/2019

(HQ Online) - Kể từ ngày 1/4/2019, ngành Hải quan sẽ thực hiện hoàn toàn việc thu nộp thuế và lệ phí hải quan điện tử, không sử dụng tiền mặt. Việc này sẽ góp phần để hoạt động thương mại được minh bạch, đồng thời đơn giản thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các DN.

tu 14 khong su dung tien mat khi nop thue va le phi hai quan minh bach hoat dong thuong mai TP.HCM: Thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt
tu 14 khong su dung tien mat khi nop thue va le phi hai quan minh bach hoat dong thuong mai
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Thu Trang​​​.

Nhằm tạo sự chuyển biến trong thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), ngay từ đầu năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/2019 với những nội dung nhằm tạo sự chuyển biến về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động, trong đó có việc đẩy nhanh TTKDTM.

Thời gian qua, ngành Hải quan đã quyết liệt thực hiện việc TTKDTM thông qua hình thức thu nộp thuế, phí và lệ phí hải quan điện tử qua tổ chức tín dụng. Việc nộp tiền tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ nhiều trong việc nộp tiền của người nộp thuế. Đến nay tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước trong tổng số tiền thuế nộp vào NSNN tương đối cao (khoảng 92%).

Có thể thấy, hình thức nộp thuế điện tử đã và đang tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các DN, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế. Cùng với đó, DN có thể chủ động nộp tiền thuế tại bất cứ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của cơ quan thu như: Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Hải quan.

Đặc biệt, các hình thức nộp thuế điện tử đã đảm bảo thông tin nộp thuế của người nộp thuế toàn vẹn, không lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống, đặc biệt sẽ khắc phục hạn chế về giới hạn trường thông tin nộp tiền khi trao đổi một hoặc nhiều giấy nộp tiền thanh toán qua liên ngân hàng, khắc phục được hạn chế về thời gian giao dịch của các ngân hàng thương mại.

Không chỉ riêng với người nộp thuế, đối với cơ quan quản lý, hình thức nộp thuế điện tử đã giúp tiết kiệm được nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế. Đảm bảo trừ nợ chính xác các khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi DN nộp thuế, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm DN sau khi đã nộp thuế. Hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót thông tin. Điều này sẽ giúp tăng mức độ hài lòng của cộng đồng DN, các nhà đầu tư quốc tế.

Không chỉ thế, hình thức thu thuế mới này sẽ giúp các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan phát triển và nâng cao dịch vụ thanh toán cho khách hàng, thu hút thêm khách hàng tiềm năng, hạn chế sai sót thông tin cần phải tra soát của các chứng từ nộp tiền.

Tiếp tục thực hiện chủ trương TTKDTM của Chính phủ, ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, không chỉ việc nộp thuế XNK mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan (hiện vừa thực hiện nộp điện tử, vừa thực hiện nộp trực tiếp cho cơ quan Hải quan) cũng hoàn toàn không được sử dụng tiền mặt và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng. Để hướng dẫn quy định này, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan thực hiện niêm yết công khai Thông tư 136/2018/TT-BTC và công văn này tại trụ sở của cơ quan Hải quan, nơi làm thủ tục hải quan; thông báo rộng rãi đến tổ chức kinh tế làm thủ tục XNK hàng hóa tại đơn vị về thời điểm bắt buộc thực hiện nộp các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

Cùng với đó, yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức, phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn để tổ chức các điểm giao dịch, điểm thu gần nơi làm thủ tục hải quan hỗ trợ các DN làm thủ tục XNK hàng hóa.

Riêng về phí, lệ phí hải quan, các cục hải quan tỉnh, thành phố, chi cục hải quan hướng dẫn DN thực hiện nộp tiền phí, lệ phí nộp theo tháng. Trường hợp DN có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan, đề nghị hướng dẫn thực hiện nộp tiền phí, lệ phí hải quan cùng với thời điểm nộp tiền thuế.

Với chủ trương này, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo cho cộng đồng DN thực hiện đúng quy định. Thời gian trước đây khi thu lệ phí bằng tiền mặt, hình ảnh DN cầm tiền nộp và công chức hải quan tiếp nhận đã từng bị dư luận hiểu nhầm là tiêu cực! Vì vậy có thể thấy, việc đẩy mạnh việc thanh toán điện tử không những giúp hoạt động thương mại được minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho DN mà còn giúp cơ quan Hải quan phòng ngừa tiêu cực.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố, kể từ ngày 1/4/2019 tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế (theo quy định của Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014, tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh) có tài khoản tại ngân hàng thương mại nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp ngân sách Nhà nước (NSNN), thì phải thực hiện nộp các khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Đối với các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp NSNN thì không chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018.

Thu Trang