Triển khai thí điểm hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế tại Bắc Ninh

10:37 | 28/08/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Bắc Ninh lựa chọn DN có hoạt động miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế để ưu tiên triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử.

Triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn, giảm, hoàn thuế

Theo đó, kể từ ngày 1 đến ngày 30/9, Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử tại Chi cục Hải quan ICD Tiên Sơn, Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang và Chi cục Hải quan Bắc Ninh 1 trực thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh.

3041 0327 4028 img 1866
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh (ảnh tư liệu).

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, Cục Thuế XNK, Cục CNTT & TKHQ và nhà thầu sẽ hỗ trợ thực hiện thí điểm tại Chi cục Hải quan ICD Tiên Sơn vào ngày 9/9, Chi cục Hải quan Bắc Ninh 1 ngày 10/0 và Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang ngày 11/9.

Để đảm bảo việc triển khai thí điểm thuận lợi, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bắc Ninh cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ phối hợp nhằm thực hiện triển khai thí điểm. Đồng thời, lựa chọn DN có hoạt động miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế để ưu tiên triển khai trong thời gian có các đơn vị hỗ trợ tại chi cục.

Nụ Bùi