TPHCM: Bất động sản thu hút đến 99,7% vốn đầu tư nước ngoài

15:14 | 02/03/2021

(HQ Online) - Theo Cục Thống kê TPHCM, trong hai tháng đầu năm 2021, ngành kinh doanh bất động sản tại TPHCM đã thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới chiếm đến 99,7%.

Bất động sản TPHCM thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM phần lớn đổ vào bất động sản.

Cụ thể, theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, trong 2 tháng đầu năm 2021, TPHCM chỉ có ba dự án mới đầu tư mới vào thành phố với vốn đăng ký là 115 triệu USD, trong đó có đến 99,7% vốn đầu tư là ngành kinh doanh bất động sản. Nguồn vốn này đến từ Singapore (chiếm 29,6%) và Hà Lan (chiếm 70,1%).

Bên cạnh những dự án cấp mới, tính từ đầu năm đến ngày 20/2, thành phố còn có 22 dự án FDI điều chỉnh vốn đăng ký, với số vốn là 53,3 triệu USD và 168 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trong nước với số vốn là 169,5 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào TPHCM trong 2 tháng vừa qua là 337,8 triệu USD, giảm 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản với vốn đầu tư là 145,1 triệu USD (chiếm 43%); hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 57,5 triệu USD (chiếm 17%); công nghiệp chế biến, chế tạo 41 triệu đô la (chiếm 12,1%); giáo dục và đào tạo 27,9 triệu đô la (chiếm 8,3%); và thương nghiệp 25,5 triệu USD (chiếm 7,5%).

So với cả nước, nguồn vốn ngoại vào TPHCM bị sụt giảm nhiều hơn. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trên cả nước trong cùng thời gian trên đạt 5,46 tỉ USD, chỉ giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, vốn ngoại vào TPHCM trong hai tháng qua còn thấp hơn so với Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Dương và Tây Ninh. Đây cũng là điều ít thấy trong nhiều năm qua khi TPHCM luôn nằm trong tốp đầu thu hút vốn ngoại cao.

Thu Dịu