Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

15:47 | 28/02/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển từ cửa khẩu nhập (Mộc Bài – Tây Ninh, Hoa Lư – Bình Phước) đến các ICD thuộc cảng Phước Long để thay đổi phương thức vận chuyển sau đó tiếp tục vận chuyển đến các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại.

Hướng dẫn chuyển tiêu thụ nội địa và gia hạn thời gian lưu giữ hàng quá cảnh
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng lưu giữ quá thời hạn
Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa quá cảnh
Công chức Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra seal định vị hàng quá cảnh. Ảnh T.D
Công chức Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra seal định vị hàng quá cảnh. Ảnh T.D

Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu nhập đến các ICD thuộc cảng Phước Long để thay đổi phương thức vận chuyển sau đó tiếp tục vận chuyển đến các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Chặng 1: từ cửa khẩu nhập đến các ICD thuộc cảng Phước Long để thay đổi phương thức vận chuyển, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trên cơ sở hợp đồng vận chuyển đã ký với chủ hàng người nước ngoài.

Chặng 2: từ các ICD thuộc cảng Phước Long đến các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu:

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh ký hợp đồng vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu (có thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển tại các ICD thuộc cảng Phước Long), cho phép Công ty TNHH ICD Phước Long được thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập đối với chặng vận chuyển hàng hóa từ các ICDs thuộc cảng Phước Long đến cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu để xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ủy quyền đã ký với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quá cảnh.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh ký hợp đồng vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến các ICD thuộc cảng Phước Long, Công ty TNHH ICD Phước Long được thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập đối với chặng vận chuyển hàng hóa từ các ICD thuộc cảng Phước Long đến cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu để xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng vận chuyển ký với Hãng tàu hoặc Hợp đồng vận chuyển với cảng khai thác tại Cái Mép.

Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu đến các ICD thuộc cảng Phước Long để thay đổi phương thức vận tải sau đó vận chuyển tiếp đi Campuchia qua các cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh hoặc Hoa Lư – Bình Phước, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Chặng 1: từ các cảng khu vực Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu đến các ICD thuộc cảng Phước Lon, cho phép Công ty TNHH Cảng Phước Long được thực hiện thủ tục hải quan quan theo hình thức vận chuyển độc lập trên cơ sở Hợp đồng ủy quyền đã ký với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quá cảnh.

Chặng 2: từ các ICD thuộc cảng Phước Long đến cửa khẩu xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa quá cảnh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trên cơ sở hợp đồng vận chuyển đã ký với chủ hàng người nước ngoài.

N.Linh