Tiếp tục rà soát quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến thép không gỉ

10:55 | 17/08/2020

(HQ Online) - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong thời gian ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp rà soát, sửa đổi các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sản phẩm thép không gỉ.

Ngưng hiệu lực thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành hàng thép không gỉ tại Việt Nam liên quan đến thực tiễn áp dụng Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ (sau đây viết tắt là Thông tư 15).

2015 img 7873
Hải quan Ga đường sắt Đồng Đăng kiểm tra mặt hàng thép NK. Ảnh: H.Nụ

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ nhằm mục đích hướng tới việc kiểm soát an toàn, chất lượng thép không gỉ được sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuân thủ quy định pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và ban hành văn bản quy phạm pháp luật dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này đã được gửi lấy ý kiến Hiệp hội Thép Việt Nam một số doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến góp ý 60 ngày, thông báo cho các nước thành viên WTO theo quy định tại hiệp định WTO/TBT. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, thực tế các doanh nghiệp trong nước chỉ quan tâm đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi được ban hành.

Sau khi xem xét kiến nghị của các doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đối thoại với đại diện các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành hàng thép không gỉ tại Việt Nam để lắng nghe trực tiếp các doanh nghiệp trao đổi, phản ánh về các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và giải đáp, hướng dẫn việc áp dụng biện pháp quản lý chất lượng thép công không gỉ theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN.

Với tinh thần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch Covid-19 và sau khi nhận được ý kiến của các bộ, ngành và doanh nghiệp liên quan ngày 10/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15. Theo đó ngoài việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15, Thông tư 03/2020/TT-BKHCN còn quy định kể từ ngày có hiệu lực thi hành, thép không gỉ đã sản xuất trong nước, nhập khẩu từ 1/6/2020 được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trong thời gian ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp rà soát, sửa đổi các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất trong nước, người tiêu dùng, đáp ứng được yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn của sản phẩm thép không gỉ.

Tuấn Kiệt