Tiếp tục đôn đốc xử lý phế liệu tồn đọng, giải phóng mặt bằng kho, bãi, cảng

09:30 | 23/09/2021

(HQ Online) - Để đảm bảo tiếp tục thực hiện công tác xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, góp phần giải phóng vỏ container, giải phóng mặt bằng kho, bãi, cảng, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện theo đúng quy định pháp luật và tập trung triển khai một số nội dung.

Quy định thiếu thống nhất dẫn đến vướng mắc trong việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Xử lý nhanh hàng tồn đọng tại cảng biển
Yêu cầu xử lý dứt điểm phế liệu tồn đọng tại cảng biển
5817-11-1133-1-cang-cat-lai-copy
Hoạt động XNK hàng hóa qua cảng Cát Lái TPHCM. Ảnh: Thu Hòa.

Cụ thể, đối với danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá mua phế liệu tồn đọng tại cảng biển, ngày 9/9/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn 5918/TCHQ-GSQL yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành xử lý theo hình thức bán đấu giá đối với các lô hàng phế liệu tồn đọng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đồng thời thông báo ý kiến của Tổng cục Môi trường tại các công văn 1670/TCMT-QLCT ngày 29/5/2020 và 113/TCMT-QLCT ngày 13/1/2020 về các tiêu chí lựa chọn kèm danh sách các đơn vị đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tham gia đấu giá các lô hàng phế liệu tồn đọng.

Ngoài ra, ngày 8/7/2021, Tổng cục Môi trường đã có công văn số 1923/TCMT-QLCT về việc bổ sung danh sách doanh nghiệp tham gia xử lý hàng tồn đọng tại cảng và nêu rõ các cơ sở nhập khẩu phế liệu đã có Giấy xác nhận và đáp ứng tiêu chí tại công văn 113/TCMT-QLCT ngày 13/1/2020 của Tổng cục Môi trường có quyền tham gia nộp hồ sơ đấu giá các lô hàng phế liệu tồn đọng theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 5918/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan, công văn 1670/TCMT-QLCT, công văn 113/TCMT-QLCT của Tổng cục Môi trường và các văn bản có liên quan để thực hiện.

Về việc tổ chức đấu giá đối với hàng hóa là phế liệu tồn đọng đủ điều kiện nhập khẩu, căn cứ khoản 4 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 5/7/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, khẩn trương tổ chức bán đấu giá đối với các lô hàng phế liệu tồn đọng đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến xác định chủng loại, khối lượng hàng hóa theo mã số hàng hóa (mã HS) để quản lý hàng hóa khi bán đấu giá đối với phế liệu tồn đọng đủ điều kiện nhập khẩu, trên cơ sở các quy định của pháp luật về kiểm tra thực tế hàng hóa, xác định mã số hàng hóa và ý kiến của Tổng cục Môi trường, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố rà soát kết quả giám định, thông tin manifest để thực hiện xác định mã số hàng hóa (mã HS) và khối lượng hàng hóa tương ứng làm cơ sở quản lý hàng hóa trước và sau khi tổ chức bán đấu giá.

Đồng thời, thực hiện theo dõi trừ lùi khối lượng phế liệu sau khi bán đấu giá cho doanh nghiệp trúng đấu giá qua phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 của Tổng cục Hải quan.

Đối với việc tiêu hủy hàng hóa tồn đọng là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, theo quy định tại khoản 5 Điều 5, khoản 2 Điều 33 Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam chưa được thực hiện thì người có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy hoặc tịch thu.

Để đảm bảo quản lý, giám sát việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, cục hải quan các tỉnh, thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy, trong đó, nêu rõ đối tượng vi phạm phải thuê đơn vị tiêu hủy hàng hóa vi phạm đủ năng lực, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn xử lý đối với các container thuộc chuyên án điều tra hoặc đang được kiểm soát, lưu giữ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng; các container phế liệu đã đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan.

N.Linh