Thực hiện xử lý nợ thống nhất trong toàn ngành Thuế

11:30 | 14/08/2020

(HQ Online) - Đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ cũng như xử lý nợ thuế không có khả năng thu là những biện pháp mà toàn ngành Thuế đang phải thực hiện rốt ráo.

Rốt ráo xử lý nợ thuế không có khả năng thu hồi
Chính thức có hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, thủ tục xử lý nợ thuế
Hôm nay, Nghị quyết xử lý nợ thuế chính thức có hiệu lực
2455 20190304 091540 aweb
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ. Ảnh TL.

Nợ không có khả năng thu tăng lên

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 7/2020 là 106.790 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 23,6% so với thời điểm ngày 31/12/2019, trong đó, nợ thuế có khả năng thu là 59.531 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 40,8% so với thời điểm ngày 31/12/2019.

Đáng chú ý, thống kê cho thấy, tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 47.260 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 7,2% so với thời điểm 31/12/2019.

Chỉ tính riêng trong tháng 7/2020, số nợ thuế tăng lên so với thời điểm cuối năm 2019 do nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất doanh nghiệp chưa nộp vào ngân sách theo quy định. Ngoài ra, một số đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai phát sinh của tháng 5, tháng 6 vào ngân sách nhà nước, chờ để được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ (tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày tăng lên).

Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế cũng gặp phải khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Nhìn tổng thể có thể thấy tình hình nợ thuế trên cả nước đang có chiều hướng tăng. Tại các địa phương, công tác thu hồi nợ thuế cũng đang có nhiều thách thức. Báo cáo từ Cục Thuế Hải Phòng cho thấy, tính đến thời điểm tháng 7/2020, tổng số nợ thuế trên địa bàn ước khoảng 2.081 tỷ đồng, trong đó, nợ của các doanh nghiệp thuộc khối Vinashin, Vinalines là 479 tỷ đồng (có khả năng thu là 304 tỷ đồng), nợ khó thu là 900 tỷ đồng. Nếu loại trừ các khoản nợ của Vinashin, tổng số nợ còn lại là 1.602 tỷ đồng. Dù số nợ tại Hải Phòng thời điểm này bằng 4,9% trên tổng dự toán thu ngân sách nhà nước và giảm 55 tỷ đồng so với tổng nợ đến 30/6/2020, tuy nhiên, thực tế tổng nợ tại địa phương này đã tăng so với nợ tại thời điểm 31/12/2019 là 176 tỷ đồng, tương ứng 9,3%.

Hay như tại Cục Thuế Hà Nội, nửa đầu năm 2020, mặc dù cơ quan Thuế đã tích cực và quyết liệt triển khai đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thuế theo quy định và nhận được sự phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn TP Hà Nội nhưng tính đến thời điểm đầu tháng 6, số tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày trên địa bàn vẫn tăng so với thời điểm 31/12/2019 do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh, sự thay đổi chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành nghề...

Triển khai thực hiện xử lý nợ

Để giảm số tiền nợ thuế, cũng như xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi, Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 8 này sẽ có công văn chỉ đạo các cục thuế tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ. Đồng thời, tổ chức tập huấn Nghị quyết số 94/2019/QH14, Thông tư số 69/2020/TT-BTC cho cơ quan Thuế, cán bộ thuế để triển khai thực hiện xử lý nợ thống nhất trong toàn ngành Thuế, đồng thời thảo luận về các nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các cục thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ngay đối với những người nộp thuế hết thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP nhưng không nộp kịp thời, đúng hạn vào ngân sách nhà nước để không phát sinh tăng nợ mới.

Cục thuế Hà Nội cũng thể hiện rõ sự quyết liệt trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế; triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng theo đúng quy trình, quy định. Các doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ thuế kéo dài, Cục Thuế Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư triển khai tới biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng cũng đang yêu cầu các chi cục thuế trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, các chi cục thuế thành lập ban chỉ đạo tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ. Tính đến 31/7/2020, đã thu đạt 16.372 tỷ đồng, bằng 38,7% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.466 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.906 tỷ đồng.

Thùy Linh