Thu hồi hai mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

14:47 | 03/03/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định thu hồi hai mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
114 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
4 doanh nghiệp được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 361/QĐ-TCHQ ngày 3/3/2021, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Nguyễn Thanh Sang, mã số: 022857685, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Tiếp vận Thiên Thanh.

Lý do Tổng cục Hải quan thu hồi mã số trên là do ông Nguyễn Thanh Sang đã nghỉ việc tại công ty.

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan cũng ban hành Quyết định 358/QĐ-TCHQ thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với Trương Thụy Vi, mã số: 025147202, là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Asia Trans Access.

Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là do Công ty TNHH Asia Trans Access đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

N.Linh