Thông báo cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá hàng hóa ấn chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2023 (CV 42)

15:25 | 02/02/2023

(HQ Online) - Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan đang thực hiện triển khai gói thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng hoá để làm cơ sở xác định giá gói thầu cung cấp ấn chỉ nghiệp vụ Hải quan năm 2023 cho Tổng cục Hải quan.

Cục Tài vụ - Quản trị mời cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá cho hàng hoá theo số lượng, chủng loại như sau:

STT

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng

Ấn chỉ in bằng giấy

1

Tem điện tử thuốc lá điếu nhập khẩu

Số

3.951.100

2

Tem điện tử xì gà nhập khẩu

Số

201.600

3.

Tem điện tử rượu nhập khẩu độ cồn >= 30 độ

Chiếc

3.000.000

4.

Tem điện tử rượu nhập khẩu độ cồn < 30 độ

Chiếc

60.000.000

5.

Tem thu lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Chiếc

200.000

6.

Biên lai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Số

300.000

7.

Biên lai thu tiền

Số

200.000

8.

Sổ định mức miễn thuế... NV/... (Sổ nhân viên)

Cuốn

510

9.

Phụ lục tem ... NV/...

Cuốn

1.020

10.

Sổ định mức miễn thuế... VC/... (Sổ viên chức ngoại giao)

Cuốn

1.510

11.

Phụ lục tem ... VC/...

Cuốn

2.265

12.

Sổ định mức miễn thuế (Sổ cơ quan) ... CQ/...

Cuốn

410

13.

Phụ lục tem ... CQ/...

Cuốn

820

Niêm phong Hải quan

14.

Seal dây cáp đồng

Chiếc

250.000

15.

Seal cáp thép

Chiếc

800.000

16. Seal nhựa đốt trúc Chiếc 100.000
17. Seal container Chiếc 600.000

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi thư chào giá về Tổng cục Hải quan (Cục Tài vụ - Quản trị, tầng 12 trụ sở Tổng cục Hải quan, số 9 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong ngày 6/02/2023. Điện thoại liên hệ: 024.39440833 (máy lẻ: 9487).

TKTS