Thêm 2 cổ phiếu có nguy cơ hủy niêm yết trên sàn HoSE

15:32 | 07/09/2022

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có văn bản gửi Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An (mã chứng khoán HOT) và Công ty CP Xây dựng và phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (mã chứng khoán UDC) lưu ý về khả năng hủy niêm yết.

Cổ phiếu AST của Taseco có nguy cơ bị hủy niêm yết
Viettel Post đang xúc tiến thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE
Thêm 2 cổ phiếu có nguy cơ hủy niêm yết trên sàn HoSE
Nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, HOT và UDC sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HoSE.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của HOT ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 11,69 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 30/6/2022 là âm 57 tỷ đồng.

Trong khi trước đó, ngày 20/6, HoSE đã ban hành quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HOT do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 25,07 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 21,09 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và 2021.

Tương tự, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của UDC cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 16,45 tỷ đồng; lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2022 là 48,8 tỷ đồng.

Đồng thời ngày 20/4, HoSE cũng đã có quyết định về việc chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu UDC do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm xấp xỉ 10 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 23,43 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và 2021.

Do đó, HoSE lưu ý HOT và UDC về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm.

Nguyễn Hiền