Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về hải quan - festival hải quan 2021

08:02 | 11/05/2021

Sinh viên tham gia dự thi theo Đội (mỗi Đội có 5 sinh viên và có thể bổ sung thêm sinh viên hỗ trợ phần tiểu phẩm nếu đội được chọn vào Phần 3).

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về hải quan - festival hải quan 2021

I. Nội dung thi

Nội dung cuộc thi giới hạn trong phần kiến thức sau:

- Lý thuyết chung về Hải quan.

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015.

- Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 sửa đổi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

II. Đối tượng tham gia và đăng ký dự thi

1. Đối tượng tham gia

Tất cả sinh viên của Học viện Tài chính và của các trường đại học có quan tâm đến cuộc thi.

2. Đăng ký dự thi

- Sinh viên tham gia dự thi theo Đội (mỗi Đội có 5 sinh viên và có thể bổ sung thêm sinh viên hỗ trợ phần tiểu phẩm nếu đội được chọn vào Phần 3).

- Sinh viên đăng ký tham gia dự thi phải cung cấp cho Ban Tổ chức các thông tin cá nhân, bao gồm: Họ tên, trường, lớp, ngày sinh, mã số sinh viên, email, tên tài khoản zalo, tên tài khoản facebook, số điện thoại đăng ký sử dụng zalo hoặc đường link URL của tài khoản facebook. Các Đội sinh viên dự thi phải ghi rõ thông tin về tên Đội, trưởng Đội.

- Phương thức đăng ký: Đội sinh viên đăng ký qua đường link sau:

https://forms.gle/VDEJ2a158xDzRnjw8

- Thời hạn đăng ký: chậm nhất 20h00 ngày 20/4/2021.

III. Hình thức và nội dung cuộc thi

Cuộc thi có 3 phần thi, cụ thể như sau:

Phần 1: Thi trắc nghiệm nhanh

- Tổng điểm của phần thi này là 25 điểm.

- Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm online (google form) dạng đa lựa chọn (Thí sinh lựa chọn 1 đáp án đúng duy nhất trong 4 phương án). Phần thi này có 25 câu hỏi, mỗi câu được tính 1 điểm. Thời gian tối đa của phần thi là 6 phút.

- Các Đội dự thi sẽ được thông báo link bài thi qua email/zalo trước giờ thi 2 phút; thời gian làm bài thi sẽ được xác định phù hợp và thông báo trước cho thí sinh; thí sinh trả lời câu hỏi, sau đó gửi bài thi theo hướng dẫn của phần mềm; hết thời gian thi, link sẽ được đóng. Điểm thi sẽ được phần mềm tổng hợp, kết xuất ra file exel chuyển cho Ban Thư ký tổng hợp. Các rủi ro do lỗi đường truyền, các cá nhân trong Đội thi không gửi được kết quả theo thời gian quy định sẽ thuộc về rủi ro của các thí sinh. Ban Tổ chức sẽ ghi nhận điểm theo đúng kết quả của hệ thống.

- Tất cả các thành viên của Đội thi đều phải thực hiện phần thi này. Điểm thi của mỗi Đội được tính bằng trung bình cộng của tất cả các thành viên trong Đội.

- Việc đánh giá, xếp loại sẽ được dựa vào số điểm đạt được, tính từ cao xuống thấp. Nếu các Đội có số điểm thi bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tính tiếp theo tiêu chí thời gian, Đội nào có thời gian hoàn thành bài thi sớm hơn được xếp loại cao hơn. Nếu các tiêu chí trên đều bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tổ chức thêm cuộc thi phụ theo hình thức tương tự.

- Điểm thi của các Đội sẽ được tính và sử dụng để loại trừ, những Đội nào có điểm vượt quá một mức điểm nhất định sẽ được thông báo tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Các Đội khác sẽ không được dự thi tiếp. Mức điểm sử dụng để loại trừ được xác định tùy thuộc vào số lượng các Đội tham gia Phần 1.

Phần 2: Làm clip Giới thiệu Đội (Chỉ áp dụng đối với các Đội dự thi đã vượt qua Phần 1)

- Tổng điểm của phần thi này là 15 điểm.

- Các Đội thực hiện một clip ngắn để giới thiệu một cách ấn tượng về Đội mình theo hình thức tự chọn: quay video hoặc dùng các phần mềm giới thiệu khác…

- Nội dung clip phải giới thiệu đầy đủ từng thành viên của Đội; chia sẻ cảnh tập hợp, bàn bạc, trao đổi… của Đội; thể hiện được tên Đội, slogan của Đội…

- Clip giới thiệu phải ngắn gọn (không quá 5 phút), sáng tạo, phù hợp với nội dung, tinh thần cuộc thi.

- Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào hình thức, nội dung, phương pháp giới thiệu của các Đội để thống nhất cho điểm từng Đội và thông báo kết quả cụ thể với Ban Thư ký.

- Các clip dự thi sẽ được Ban Tổ chức đăng lên Đội fanpage chính thức của cuộc thi “https://www.facebook.com/” để nhận được sự tương tác của những người quan tâm. Căn cứ số lượt like, bình luận, chia sẻ trên fanpage chính thức của cuộc thi đối với từng clip, Ban Tổ chức sẽ tập hợp và tính điểm cho giải “Clip được yêu thích nhất”.

Phần 3: Tiểu phẩm và Giải quyết tình huống trên sân khấu (Chỉ áp dụng đối với các Đội dự thi đã vượt qua Phần 1 và Phần 2)

Phần 3: được tổ chức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meeting.

- Điểm cho phần thi này tối đa là 60 điểm (nếu không chọn ngôi sao may mắn) và là 65 điểm (nếu chọn ngôi sao may mắn).

- Ban tổ chức lựa chọn 04 Đội thi có tổng điểm cao nhất của Phần 1 và Phần 2 sẽ tham gia phần thi này.

- Ban tổ chức sẽ phân công giảng viên của Bộ môn Nghiệp vụ Hải quan cố vấn chuyên môn cho 4 đội tham gia Phần 3 (sau khi có kết quả công bố của hai phần thì 1 và 2).

- Phần thi gồm hai nội dung:

Nội dung 1 – Thuyết trình (35 điểm)

Cách thức: Mỗi đội thuyết trình một chủ đề, nội dung của bài thuyết trình liên quan đến lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực hải quan như phạm vi giới hạn của cuộc thi. Thời gian tối đa cho bài thuyết trình là 3 phút.

- Kết thúc bài thuyết trình, đội phản biện sẽ đưa ra 01 câu hỏi liên quan đến nội dung bài thuyết trình thời gian tối đa cho đội phản biện đặt câu hỏi là 01 phút.

- Đội thuyết trình sẽ trả lời dựa trên bài thuyết trình với thời gian tối đa là 01 phút. Đội phản biện sẽ công bố đáp án sau khi đội thuyết trình trả lời trong khoảng thời gian không quá 01 phút.

- Nếu quá thời gian quy định mỗi mục trên, đội thi sẽ bị trừ điểm tương ứng mục thi đó (số điểm trừ được tính là 1 điểm cho 15 giây quá giờ).

- Nội dung thuyết trình, thứ tự các đội thuyết trình và phản biện được thực hiện theo kết quả bốc thăm từ trước với Ban tổ chức.

Cơ cấu cho điểm:

- Điểm về nội dung bài thuyết trình tối đa : 25 điểm

- Điểm về câu trả lời của đội thuyết trình tối đa : 5 điểm

- Điểm về câu hỏi và đáp án của đội phản biện : 5 điểm

Điểm phần này được đánh giá bởi các thành viên Ban Giám khảo.

Phần này, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm theo các nội dung nêu trên. Ban Thư ký sẽ cung cấp Phiếu chấm điểm cho các thành viên Giám khảo. Mỗi đội thi sẽ có hai phiếu chấm (Phiếu 1: Bài thuyết trình và câu trả lời cho câu hỏi của đội phản biện; Phiếu 2: Câu hỏi đưa ra, đáp án của câu hỏi đưa ra). Điểm của mỗi đội thi sẽ là điểm bình quân của Ban Giám khảo.

Nội dung 2 – Xử lý tình huống (25 điểm) và đặt ngôi sao may mắn (5 điểm)

- Toàn bộ thí sinh phải để Zoom ở chế độ video có bật camera và không rời màn hình camera trong suốt quá trình làm bài thi của mình. Những thành viên của đội dự thi vi phạm quy định này thì tùy theo mức độ có thể bị trừ điểm hoặc bị loại khỏi cuộc thi.

- Đúng giờ thi, Ban Giám khảo và các đội thi cùng tham gia Zoom Meeting. Ban Tổ chức sử dụng phần mềm cho các đội bốc thăm tình huống. Đội nào bốc thăm được tình huống nào, sẽ được Ban Tổ chức chia sẻ lên màn hình.

- Trước khi bốc thăm đại diện của đội có quyền chọn hoặc không chọn ngôi sao may mắn. Nếu chọn ngôi sao may mắn và trả lời đúng câu hỏi của Giám khảo thì được cộng tối đa 5 điểm. Nếu trả lời không đúng bị trừ tối đa 5 điểm. Việc quyết định cộng hoặc trừ số điểm cụ thể do Ban giám khảo thống nhất đưa ra.

- Các thành viên trong Đội cùng bàn bạc trực tiếp với nhau tại Zoom hoặc qua các phương tiện liên lạc khác dưới sự chứng kiến của Ban Giám khảo. Sau đó, đại diện Đội sẽ trình bày nội dung giải quyết tình huống của mình. Thời gian chuẩn bị 3 phút, thời gian trình bày 2 phút.

- Tùy theo nội dung trình bày, Ban Giám khảo sẽ hỏi thêm các nội dung liên quan. Đại diện đội sẽ trả lời thêm câu hỏi của Ban Giám khảo.

- Ban Giám khảo đưa ra nhận xét, thống nhất cho điểm từng đội thi và thông báo điểm cho Ban Thư ký.

- Ban Thư ký tổng hợp điểm của từng đội thi và tổng hợp vào điểm chung của đội thi.

IV. Giải thưởng cuộc thi

- Giải thưởng từ số điểm thi tổng hợp từ Ban Thư ký: Căn cứ vào tổng kết quả của 3 phần thi (Phần thi 1: từ tổng hợp trên phần mềm thi trắc nghiệm online; Phần thi 2 và Phần thi 3: từ điểm chấm của Ban Giám khảo), các Đội thi sẽ được xếp giải như sau:

+ 1 giải Nhất: trị giá 4 triệu đồng.

+ 1 giải Nhì: trị giá 2 triệu đồng.

+ 2 giải Ba: trị giá 1 triệu đồng.

- Các giải thưởng khác: Clip được yêu thích nhất; Đội thi Phần trắc nghiệm cao nhất; Đội thi Phần clip giới thiệu cao nhất; Đội thi Thuyết trình cao nhất và Đội thi Phần giải quyết tình huống cao nhất. Mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng.

V. Thưởng điểm rèn luyện:

- Sinh viên Học viện Tài chính tham gia cuộc thi được thưởng điểm rèn luyện và điểm nghiên cứu khoa học theo quy định của Học viện Tài chính.

- Mọi thông tin khác về cuộc thi xin liên hệ đồng chí Phạm Nữ Mai Anh, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Thuế và Hải quan, số điện thoại: 0985.398.157; email: maianhphn2711@gmail.com.

VI. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Đăng ký dự thi của các Đội với Ban tổ chức chậm nhất 20h ngày 20/4/2021.

- Tổ chức thi Phần 1 (Trắc nghiệm online) ngày 25/4/2021 (thời gian cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo cho các Đội).

- Tổ chức thi Phần 2 (Clips giới thiệu Đội) nộp Ban tổ chức chậm nhất 30/4/2021.

- Tổ chức thi Phần 3 bằng hình thức online trên Zoom Meeting.

+ Địa điểm: ID Zoom Meeting, Học viện Tài chính, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

+ Thời gian: 18h00, Chủ nhật, ngày 16/5/2021.

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUAN - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH