Thanh khoản giảm nhẹ trên thị trường UpCOM

17:04 | 13/03/2023

(HQ Online) - Theo Sở GDCK Hà Nội, thị trường UPCoM tháng 2/2023 có diễn biến giao dịch sôi động, tuy nhiên thanh khoản giảm nhẹ so với tháng trước.

Giá trị vốn hóa thị trường UpCom giảm 11,42%
Tháng 9, khối lượng giao dịch trên UPCoM giảm hơn 32%
Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM đạt 1,2 triệu tỷ đồng
Thanh khoản giảm nhẹ trên thị trường UpCOM
Chỉ số UPCoM-Index có xu hướng tăng trong hai tuần đầu của tháng và có có xu hướng giảm về cuối tháng.

Khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 35,93 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 440 tỷ đồng/phiên, giảm 2,42% về khối lượng giao dịch và 4,67% về giá trị giao dịch so với tháng 1/2023.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 22/2/2023 được ghi nhận là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất tháng với 59,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, và cũng là phiên giao dịch có giá trị giao dịch cao nhất, đạt hơn 830 tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM-Index có xu hướng tăng trong hai tuần đầu của tháng 2 và có có xu hướng giảm về cuối tháng, đóng cửa tháng 2/2023 đạt 76,44 điểm, tăng 0,8% so với cuối tháng 1/2023.

Về biến động giá cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất trong tháng 2 là mã chứng khoán VNZ của Công ty CP VNG với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 898.000 đồng, tăng 167,26% so với cuối tháng trước. Tiếp theo là TRS của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải với giá đóng cửa đạt 32.200 đồng, tăng 76,92% so với cuối tháng trước. Ngoài ra trong nhóm tăng giá mạnh nhất còn có cổ phiếu CFV của Công ty CP Cà phê Thắng Lợi, ABC của Công ty CP Truyền thông VMG, HFC của Công ty CP Xăng dầu HFC.

Về khối lượng giao dịch, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là BSR, C4G, VHG, SBS, LMH với khối lượng giao dịch lần lượt là 184 triệu, 60 triệu, 30 triệu, 28 triệu, và 27 triệu cổ phiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh so với tháng 1/2023 với tổng khối lượng giao dịch đạt 18,87 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 494 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 260 tỷ đồng và bán ra 234 tỷ đồng, tính chung trong tháng 2/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng xấp xỉ 25,99 tỷ đồng, giảm 60% so với mức mua ròng của tháng trước.

Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, QNS, ACV, VEA, MML. Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BSR, VTP, VEA, ACV, QNS. Giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán đạt 69,1 tỷ đồng, giảm hơn 57% so với tháng 1/2023 trong đó mua vào 42,5 tỷ đồng, bán ra 26,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 2/2023, có 857 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường, giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày cuối tháng 2/2023 đạt 969,35 nghìn tỷ đồng, giảm 3,53% so với cuối tháng trước.

Hoài Anh