Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan tại Bà Rịa-Vũng Tàu

10:57 | 25/10/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL, tại KCN Phú Mỹ II, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công nhận kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Logistics U&I
Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan, một địa điểm tập kết hàng hóa
Chấm dứt hoạt động một kho ngoại quan tại TP Hồ Chí Minh

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10/2021. Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL không có văn bản đề nghị đưa kho ngoại quan hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Trước đó, Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL đã có công văn đề nghị tạm dừng hoạt động kho ngoại quan có diện tích 176.665 m2.

Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiểm tra xác nhận không còn lượng hàng tồn tại kho ngoại quan của Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL.

N.Linh