Sửa đổi hướng dẫn các chuẩn mực trong Phụ lục tổng quát của Công ước Kyoto sửa đổi

13:52 | 17/03/2023

(HQ Online) - Hội nghị Ủy ban quản lý Công ước Kyoto sửa đổi lần thứ 31 vừa diễn ra từ ngày 6 đến 8/3/2023 tại trụ sở của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) theo hình thức trực tuyến.

Thực hiện Công ước của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức
WCO công bố các nội dung sửa đổi HS 2022
Sửa đổi hướng dẫn các chuẩn mực trong Phụ lục tổng quát của Công ước Kyoto sửa đổi
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguồn WCO

Tham dự hội nghị là đại diện từ các bên tham gia công ước, cơ quan Hải quan thành viên, chuyên gia và các tổ chức đối tác.

Tại hội nghị, Ủy ban quản lý Công ước Kyoto sửa đổi đã tập trung thảo luận về dự thảo sửa đổi Hướng dẫn các chuẩn mực trong Phụ lục Tổng quát của công ước đặc biệt là các nội dung liên quan đến dữ liệu, khai báo điện tử, khai báo trước hàng hóa, hàng hóa dễ bị hỏng, thông tin trước hàng hóa, doanh nghiệp ưu tiên, nộp thuế điện tử, kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan và công bố thông tin.

Việc xem xét và sửa đổi Hướng dẫn đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tiếp tục hướng dẫn các bên tham gia công ước trong thực hiện Công ước Kyoto sửa đổi và tạo thuận lợi thương mại quốc tế, thúc đẩy tuân thủ pháp luật hải quan.

Ủy ban quản lý Công ước Kyoto sẽ tiếp tục rà soát các hướng dẫn tại hội nghị tiếp theo.

Sửa đổi hướng dẫn các chuẩn mực trong Phụ lục tổng quát của Công ước Kyoto sửa đổi
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguồn WCO

Ủy ban quản lý Công ước Kyoto cũng đã chấp thuận đề xuất của Hải quan Brazil về việc gia hạn thực hiện một số tiêu chuẩn nhất định trong Chương 10, các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực hải quan trong Phụ lục tổng quát.

Hội nghị đã thảo luận về cách xử lý đối với hàng hóa được nhận để gia công trong nước, cũng như việc xử lý xuất cảnh/chấm dứt đối với hàng hóa bồi thường, theo kiến nghị của Hải quan Guatemala. Các đại biểu đã chia sẻ thông lệ quốc gia giúp làm rõ các câu hỏi do Hải Guatemala nêu ra.

Ngoài ra, hội nghị đã xem xét và thông qua dự thảo Chương trình làm việc của Ủy ban quản lý Công ước Kyoto, trong đó đề ra các hoạt động và sáng kiến trọng tâm mà Ủy ban sẽ hoàn thành đến năm 2025.

Hoàng Loan (Theo WCO)