Sắp hết thời hạn người nộp thuế tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

09:33 | 27/04/2021

(HQ Online) - Hiện chỉ còn một tuần lễ để các cá nhân trực tiếp quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán đến cơ quan Thuế theo đúng thời hạn quy định.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020: Nhẹ nhàng với cả cơ quan Thuế và người nộp thuế
Vì sao số hồ sơ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế tại Cục Thuế Hà Nội mới đạt 3,4% dự kiến?
Chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt như thế nào?
Ảnh: Thuỳ Linh.
Người nộp thuế cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và quyết toán thuế đúng thời hạn quy định. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo quy định mới, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (được lùi một tháng so với quy định trước đây).

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Luật dân sự, trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo, do đó, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế là ngày 4/5/2021.

Như vậy, chỉ còn một tuần lễ để các cá nhân (có phát sinh số thuế phải nộp thêm sau quyết toán trên 50.000 đồng) trực tiếp quyết toán thuế phải nộp hồ sơ quyết toán đến cơ quan Thuế theo đúng thời hạn quy định.

Đối với trường hợp cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm năm 2020 mà nộp chậm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt phụ thuộc vào thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 13 Nghị định số 125 năm 2020 đồng thời nộp tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân theo công thức tính như sau: Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Cơ quan Thuế tiếp tục đưa ra khuyến cáo người nộp thuế chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và quyết toán thuế đúng thời hạn quy định để tránh việc bị xử phạt vi phạm hành chính không đáng có.

Đặc biệt, để thực hiện quyết toán thuế một cách nhanh chóng, thuận tiện, thực hiện mọi lúc, mọi nơi, hướng tới cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, kết nối Chính phủ điện tử đồng thời phòng, tránh dịch Covid-19, người nộp thuế là cá nhân nên thực hiện đăng ký, sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử mà không cần phải đến cơ quan Thuế.

Thùy Linh