Quy định mới về mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

14:19 | 04/11/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 82/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông.

Gói data siêu tốc-ST15K của Viettel đạt giải sản phẩm viễn thông mới xuất sắc nhất
Cổ phiếu viễn thông dẫn dắt đà tăng trên thị trường chứng khoán
Học viện Ngoại giao, Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Giao thông công bố điểm sàn
Mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông là 1.100.000 đồng/lần thẩm định. Nguồn: Internet.
Mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông là 1.100.000 đồng/lần thẩm định. Nguồn: Internet.

Cụ thể, mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông là 1,1 triệu đồng/lần thẩm định.

Theo Thông tư số 82/2020/TT-BTC, người nộp phí là các tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan có quyền thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông, còn tổ chức thu phí là các tổ chức kiểm định được Bộ Thông tin và Truyền thông giao thực hiện thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông.

Cũng theo Thông tư số 82/2020/TT-BTC, các đơn vị kê khai, nộp phí chậm nhất là vào ngày 5 tháng. Tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán theo năm theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Về quản lý và sử dụng phí, Thông tư số 82/2020/TT-BTC quy định tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền thu phí được để quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ của quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 thay thế Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/11/2020.

H.Vân