Quản lý tiền mặt, giấy tờ, tài sản tạm giữ theo Thông tư 135/2018/TT-BTC

08:40 | 03/02/2019

(HQ Online) - Để triển khai quy định về quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản trên thực tiễn, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố; Cục Điều tra chống buôn  lậu; Cục Kiểm tra sau thông quan tuyên truyền, phổ biến Thông tư 135/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản có hiệu lực từ ngày 15/2/2019.

Theo đó, các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Thông tư 135/2018/TT-BTC cho các CBCC thuộc đơn vị mình để kịp thời thi hành khi Thông tư 135/2018/TT-BTC có hiệu lực.

Trong đó, đặc biệt chú trọng những nội dung mới của Thông tư 135/2018/TT-BTC về: hồ sơ, trình tự khi gửi tài sản vào Kho bạc Nhà nước; trách nhiệm của đơn vị trong việc gửi tài sản tại Kho bạc Nhà nước.

Các đơn vị cần tổ chức cho CBCC trong đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện các quy định của Thông tư 135/2018/TT-BTC.

Đảo Lê