Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 1/2023 (từ ngày 26/12/2022 đến 1/1/2023)

09:01 | 02/01/2023

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 1/2023 (từ ngày 26/12/2022 đến 1/1/2023) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2022 (từ ngày 19/12 đến 25/12)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 12/2022 (từ ngày 12/12 đến 18/12)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 12/2022 (từ ngày 5/12 đến 11/12)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 12/20212 (từ ngày 28/11 đến 4/12)

- Năm 2022, xuất nhập khẩu cán đích 732,5 tỷ USD;

- Tiếp tục thực hiện tra cứu và khai báo mã số hàng hóa theo Thông tư 31;

- Từ ngày 8/1/2023, Hải quan Trung Quốc bỏ xét nghiệm liên quan Covid-19 tại cửa khẩu;

- Tái khởi động chuyến tàu container vào cụm cảng Cần Thơ;

- Đề nghị cấp 2 Chứng thư vệ sinh cho thủy sản xuất khẩu đi EU;

- Cần mục tiêu mang tính định lượng để thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Tạp chí Hải quan