Facebook Twitter youtube Tiktok
Xin chờ trong giây lát...

Phóng vấn bà Nguyễn Minh Thảo

Phóng vấn bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

Video trong bài viết: MEGASTORY: Cải cách thủ tục hải quan, góc nhìn từ TFP

Phiên bản di động