Ông Lê Đức Thành, Cục trưởng Cục CNTT & TK hải quan: Chuyển đổi số - cơ sở quan trọng để xây dựng Hải quan hiện đại

19:26 | 16/05/2022

(HQ Online) - Ngày 4/5/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký Quyết định số 707/QĐ-TCHQ phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc chuyển đổi số được kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan và là cơ sở để hoàn thành xây dựng Hải quan thông minh vào năm 2030.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, đặc biệt là những mục tiêu, lợi ích đối với người dân, doanh nghiệp, cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý có liên quan, hôm nay Tạp chí Hải quan mời đến trường quay ông Lê Đức Thành, Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) để trao đổi các nội dung quan trọng về Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan.

Tạp chi Hải quan