Những trường hợp được miễn thuế đối với hàng NK của công ty cho thuê tài chính

13:53 | 23/08/2017

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về chính sách thuế NK đối với hàng hoá của công ty cho thuê tài chính NK đảm bảo đủ điều kiện cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 7/5/2014. Trong đó đã hướng dẫn rất chi tiết từng trường hợp được miễn và không được miễn thuế.

nhung truong hop duoc mien thue doi voi hang nk cua cong ty cho thue tai chinh

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Hướng dẫn về trường hợp hàng NK cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế NK thuê tài chính, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp công ty cho thuê tài chính NK hàng hoá để cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế NK theo quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18, 23 và 24 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thuê tài chính thì cũng được miễn thuế NK như chủ dự án trực tiếp NK. Việc thông báo Danh mục hàng hoá miễn thuế dự kiến NK thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 30, hồ sơ thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nếu hàng hóa cho thuê tài chính đã được miễn thuế NK không được sử dụng cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế NK như mục đích khi nhập khẩu thì Công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13.

Trường hợp hàng NK cho bên thuê thuộc DNCX, DN trong khu phi thuế quan thuê tài chính, theo Bộ Tài chính, với trường hợp công ty cho thuê tài chính NK hàng hoá từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp cho DNCX (DN CX đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 về khu phi thuế quan), DN trong khu phi thuế quan (gọi chung là khu phi thuế quan) thuê và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thì cũng được áp dụng quy định không chịu thuế NK như trường hợp bên thuê trực tiếp NK.

Trường hợp công ty cho thuê tài chính NK hàng hoá từ nước ngoài vào thị trường nội địa sau đó XK vào DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan chia thành 2 trường hợp: Trường hợp NK hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường nội địa sau đó XK vào DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan, công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế NK theo quy định; khi XK, hàng hóa vào DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan), thì công ty cho thuê tài chính được hoàn thuế NK đã nộp tại khâu NK. Trường hợp hàng hóa NK trở lại nội địa thì công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế NK theo quy định.

Trường hợp hàng hóa NK cho đối tượng khác, Bộ Tài chính hướng dẫn: Trường hợp công ty cho thuê tài chính NK hàng hoá để cho các đối tượng khác (không thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 và khoản 2 công văn này) thuê, công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế NK theo quy định.

Được biết, những hướng dẫn này thay thế công văn số 16346/BTC-TCHQ ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Hải Nam