Nhiều doanh nghiệp được vay gói 7.500 tỷ đồng hỗ trợ trả lương người lao động

14:40 | 23/07/2021

(HQ Online) - Ngân hàng Chính sách xã hội tại nhiều địa phương đã thực hiện hàng loạt giải pháp, để sẵn sàng hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng từ Covid-19.

Triển khai gói vay 7.500 tỷ đồng trả lương người lao động bị ảnh hưởng Covid-19
Bảo hiểm TPHCM giải quyết hồ sơ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng trong một ngày
Gấp rút triển khai nhanh gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng trên toàn quốc
Đại diện NHCSXH tỉnh và đại diện Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn ký kết hợp đồng tín dụng.
NHCSXH Lạng Sơn và Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn ký kết hợp đồng tín dụng.

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư triển khai gói tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương phục hồi sản xuất với Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn.

Theo đó, Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn được giải ngân 92,6 triệu đồng để trả lương cho 9 lao động, lãi suất cho vay 0%, thời hạn vay là 12 tháng và không cần tài sản đảm bảo.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến ngày 21/7/2021, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ của 17 đơn vị có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất. Trong đó, số lao động phải ngừng việc là 213 người, số tiền đề nghị vay vốn là hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại TPHCM, đến 18/7, Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM cho biết đã hướng dẫn hồ sơ cho 8 doanh nghiệp tại TPHCM vay để trả lương cho 3.000 lao động, với số tiền đề nghị vay 13 tỷ đồng.

Đến ngày 15/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội đã khảo sát 372 người sử dụng lao động, với 28.961 lao động trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 5 người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc và 41 người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất.

Còn tại Nghệ An, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An cũng đã tiếp cận hơn 1.000 doanh nghiệp, tuyên truyền về nội dung gói hỗ trợ và khảo sát nhu cầu vay vốn. Đến nay, cơ quan này cho biết đã có 18 doanh nghiệp đăng ký vay gần 6 tỷ đồng…

Theo quy định tại Quyết định 23, người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Với cho vay trả lương phục hồi sản xuất, người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Người sử dụng lao động phải có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh.

Với 2 hình thức vay vốn nêu trên, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%/năm và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Hương Dịu