Nhiều chính sách pháp luật quan trọng lĩnh vực hải quan đã được ban hành

16:35 | 28/12/2021

(HQ Online) - Vượt qua những trở ngại của dịch Covid-19, năm 2021, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực hoàn thành nhiều văn bản pháp luật lĩnh vực hải quan, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế chồng chéo và đảm bảo tính khả thi.

Hải quan Đà Nẵng tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan
Nhiều chính sách về hải quan tạo thuận lợi cho thông quan trong cao điểm dịch Covid-19
Những tháng cuối năm, các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh đang quyết tâm về đích các nhiệm vụ chính trị. (Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang). Ảnh: Thanh Tùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang. Ảnh: Thanh Tùng

Đề án quan trọng được Tổng cục Hải quan trình Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đó là Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Đề án này hướng đến mục tiêu cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro, đơn giản hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan. Các kết quả của cơ quan tổ chức sẽ được chuyển trực tiếp tới cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đồng thời với thực hiện thủ tục hải quan. Qua đó cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu.

Bên cạnh đó, năm 2021, Tổng cục Hải quan cũng trình ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình (Hà Nội); Nghị định 02/2021/NĐ-CP ngày 7/1/2021 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan; Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ ký ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong năm qua Tổng cục Hải quan đã tích cực phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ một số văn bản pháp luật quan trọng như: Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

Công tác phối hợp xây dựng chính sách cũng được tích cực triển khai như: Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, danh mục mức thuế ưu đãi có hiệu lực từ ngày 31/12/2021; Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.

Trình Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 8/3/2021.

Các Nghị định và Thông tư nêu trên được ban hành đã đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ về giải quyết các vướng mắc liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với thông lệ quốc tế.

N.Linh