Ngành Hải quan thu hồi và xử lý 167 tỷ đồng nợ thuế

15:51 | 05/07/2022

(HQ Online) - Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh. Theo đó, tính đến hết ngày 30/6, ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý 167 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Cưỡng chế nhiều doanh nghiệp nợ thuế
Nợ thuế hơn 8 tỷ đồng, một doanh nghiệp bị cưỡng chế toàn quốc
Công khai doanh nghiệp nợ thuế "khủng" tại Hà Nội
Khắc phục bất cập để thu hồi nợ thuế hiệu quả

Theo đó, số tiền nợ thu hồi và xử lý theo Quyết định 419/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2022 được 94,4 tỷ đồng, đạt 5,73% so với chỉ tiêu giao.

Trong đó, 6 tháng đầu năm các cục hải quan tỉnh, thành phố đã chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2022 với kết quả số nợ thuế đã giảm 2,83% so với thời điểm 31/12/2021.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan  Hải Phòng. 	Ảnh: T.Bình
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình

Điển hình, các đơn vị có kết quả thu hồi nợ thuế tốt như Hải quan TP Hồ Chí Minh đạt 45,06 tỷ đồng, Hải quan Hải Phòng đạt 38,35 tỷ đồng; Hải quan Bình Dương đạt 29,58 tỷ đồng, Hải quan Thanh Hóa đạt 14,6 tỷ đồng, Hải quan Hà Nội đạt 16,04 tỷ đồng…

Bên cạnh một số đơn vị có kết quả thu hồi và xử lý nợ thuế tốt thì vẫn còn một số đơn vị có kết quả nợ thuế thu hồi thấp như: Hà Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn…

Ngoài công tác thu hồi và xử lý nợ thuế, trong 6 tháng đầu năm số tiền thuế tăng thêm do tham vấn giá trên cơ sở danh mục rủi ro về trị giá của toàn Ngành đạt khoảng 242 tỷ đồng. Trong đó một số đơn vị đạt kết quả lớn như: TP Hồ Chí Minh 179 tỷ đồng, Hà Nội 14 tỷ đồng, Hải Phòng 50 tỷ đồng…

Đặc biệt qua công tác kiểm tra sau thông quan, một số cục hải quan tỉnh, thành phố cũng đạt kết quả tốt như Hà Nội 24,7 tỷ đồng; TP. Hồ Chí Minh 29,6 tỷ đồng; Hải Phòng 18,8 tỷ đồng; Đồng Nai 38,3 tỷ đồng…

Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị, đặc biệt là các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2022 đồng thời không để phát sinh nợ mới trong năm 2022 qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Nụ Bùi