Ngăn chặn gian lận thuế từ việc khai báo hàng hóa trị giá thấp

20:32 | 08/08/2021

(HQ Online) - Qua theo dõi, quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, cơ quan Hải quan phát hiện có hiện tượng chủ hàng hóa lợi dụng quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh nhằm trốn thuế.

Ngăn chặn doanh nghiệp lợi dụng tự kê khai để gian lận, trốn thuế
Cần sửa đổi chính sách quản lý hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ CPN
Chặn hàng lậu, hàng giả trên không gian mạng
Công chức Hải quan Chuyển phát nhanh kiểm tra hàng hóa NK qua máy soi. 	Ảnh: T.H
Công chức Hải quan Chuyển phát nhanh kiểm tra hàng hóa NK qua máy soi. Ảnh: T.H

Thường xuyên rà soát tờ khai hàng hóa trị giá thấp

Để ngăn chặn tình trạng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan quản lý các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh tăng cường các biện pháp quản lý.

Việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Trường hợp, một lô hàng thuộc một vận đơn tổng (master bill) hoặc chứng từ tương đương mà có nhiều gói, kiện hàng hóa theo từng vận đơn con (house bill) hoặc tương đương của cùng một chủ hàng (cùng tên/số chứng minh thư hoặc số của giấy tờ có giá trị tương đương) mà tổng trị giá hàng hóa các gói hàng của cùng một chủ hàng đó có trị giả hải quan vượt quá 1.000.000 đồng thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với toàn bộ lô hàng, không được áp dụng quy định miễn thuế quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm ngăn chặn hiện tượng, khả năng lợi dụng quy định để gian lận thương mại.

Cụ thể, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với các tờ khai nhập khẩu trị giá thấp khai báo thông tin người nhận không đầy đủ, rõ ràng (thiếu địa chỉ người nhận hoặc địa chỉ người nhận không đầy đủ, địa chỉ người nhận không có thực; thiếu số chứng minh thư nhân dân hoặc số của giấy tờ khác có giá trị tương đương).

Các đơn vị hải quan phân công cán bộ công chức thường xuyên rà soát tờ khai hàng hóa trị giá thấp để phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên nhận hàng có cùng địa chỉ, có cùng số điện thoại, có cùng chứng minh thư (hoặc số của giấy tờ có giá trị tương đương) hoặc địa chỉ người nhận không rõ ràng và chuyển thông tin đến các đơn vị liên quan như: Cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thuế và Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) địa phương; các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Hải quan và cục hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan yêu cầu trong quá trình rà soát đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân xác định là thường xuyên nhập khẩu hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh, nếu xác định hàng hóa là quà biếu, tặng hoặc hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử hoặc hàng hóa mua bán thông thường thì đề nghị người khai hải quan cung cấp các chứng từ có liên quan: đơn hàng đối với các giao dịch qua thương mại điện tử; chứng từ thể hiện việc cho biếu, tặng đối với hàng quà biếu, tặng; hóa đơn thương mại đối với việc mua bán hàng hóa thông thường.

Trường hợp người khai hải quan không cung cấp được các chứng từ chứng minh hoạt động mua bán, giao dịch thì không thực hiện thủ tục hải quan.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra việc xác định trị giá hải quan đối với các trường hợp có dấu hiệu chia tách hàng hóa thành nhiều gói kiện nhỏ để phù hợp với trị giá được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra chính sách quản lý hàng hóa theo quy định của Luật Quản lý Ngoại thương và các văn bản hướng dẫn liên quan để đảm bảo việc chia hàng hóa nhập khẩu vào nhóm 2 phải đúng quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 56/2019/TT-BTC…

Tăng cường phối hợp phát hiện vi phạm

Ngoài ra, đối với các kho do doanh nghiệp chuyển phát nhanh thuê tại các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh đang hoạt động nếu không duy trì đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan, các cục hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để thu hồi mã kho.

Đối với các doanh nghiệp chuyển phát nhanh, trong trường hợp thay mặt chủ hàng khai hải quan hoặc hướng dẫn người gửi hàng khai, Tổng cục Hải quan yêu cầu phải xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh để chia nhóm hàng hóa theo đúng hướng dẫn nêu trên; khai đầy đủ các thông tin người nhận trên tờ khai nhập khẩu trị giá thấp.

Các doanh nghiệp chuyển phát nhanh, cung cấp thông tin cho đại lý của doanh nghiệp chuyển phát nhanh ở nước ngoài, các sản thương mại điện tử ở nước ngoài về chính sách thuế, về danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, ngừng/tạm ngừng nhập khẩu và không chấp nhận vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục này.

Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ từ nước xuất khẩu thông qua việc soi chiếu khi nhận hàng để gửi thì thông báo và chia sẻ dữ liệu hình ảnh soi chiếu cho cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để có biện pháp kiểm tra, kiểm soát khi hàng về.

Đồng thời phối hợp với cơ quan Hải quan trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát trọng điểm đối với hiện tượng chia nhỏ lô hàng nhằm trốn thuế, miễn chính sách, gian lận thương mại, vận chuyển hàng trái phép.

N.Linh