Mức phí mới trong thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

15:18 | 07/02/2023

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định từ 6 triệu đồng đến 61 triệu đồng tùy thuộc tổng vốn đầu tư dự án.

Cụ thể, đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án đến 10 tỷ đồng, mức phí thẩm định là 6 triệu đồng.

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 100 đến 200 tỷ đồng, mức phí thẩm định là 30 triệu đồng.

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 1.000 đến 1.500 tỷ đồng, trên 3.000 đến 5.000 tỷ đồng, mức phí thẩm định lần lượt là 48 và 53 triệu đồng.

Mức phí thẩm định cao nhất là 61 triệu đồng đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 7.000 tỷ đồng.

Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt đồng từ nguồn thu phí theo quy định được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 30% tổng số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thùy Linh