Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

15:50 | 29/11/2021

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP quyết nghị mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Hải quan An Giang: Ngăn buôn lậu mùa nước nổi
Phát hiện 8 người nhập cảnh trái phép qua biên giới Vĩnh Xương
Hải quan Vĩnh Xương phối hợp bắt vụ nhập lậu súng
Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang
Các lực lượng canh gác 24/24 giờ trên tuyến biên giới Vĩnh Xương. Ảnh: Thu Hòa

Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Lễ công bố khai trương thực hiện vào thời điểm và hình thức phù hợp.

Chính phủ giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hương Dịu