"Mở" hơn để thu hút đầu tư

10:47 | 12/03/2019

(HQ Online) - Văn bản góp ý về Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư và Luật DN của Hiệp hội Các Nhà Đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng, hiện có nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

mo hon de thu hut dau tu
Ảnh minh họa. Internet

Theo VAFI, điều này có thể hạn chế công nghệ và vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, trong khi việc ban hành ngành nghề kinh doanh có điều kiện là để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Vì thế, VAFI kiến nghị phải nới room và loại bỏ khoảng 80% ngành nghề kinh doanh có điều kiện đang qui định hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, cơ quan này cũng cho rằng cần phải có nhiều giải pháp quyết liệt để cải tổ DN nhà nước. Theo VAFI, DN Nhà nước phải là DN có cổ phần chi phối của Nhà nước, phải niêm yết chứng khoán, thuộc danh mục ngành nghề mà Nhà nước cần nắm giữ chi phối; chỉ còn rất ít loại hình DN Nhà nước cần Nhà nước nắm giữ 100% vốn… Đặc biệt, để đẩy nhanh hiệu quả hoạt động của khối DN này, VAFI đề nghị, tất cả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của DN Nhà nước nếu không tuân thủ các quy định về niêm yết, cổ phần hóa, thoái vốn thì tự động bị mất chức vụ mà không cần ý kiến quyết định của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, có thể thấy, hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư, kinh doanh vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn chỉnh trong thời gian tới. Nên điều quan trọng là các cơ quan chức năng cần lắng nghe nhiều hơn các ý kiến đóng góp, “mở lòng” cho các điều khoản được thông thoáng, tạo thuận lợi cho DN thành lập và hoạt động, đồng thời vẫn đáp ứng việc quản lý chặt chẽ, cải cách toàn diện hoạt động của đội ngũ này, nhất là các DN Nhà nước.

Những ý kiến từ VAFI là một kênh tham khảo để Luật Đầu tư và Luật DN sau khi sửa đổi sẽ tạo động lực mạnh mẽ hơn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Bình Nam