Lưu ý về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

09:21 | 13/05/2022

(HQ Online) - Liên quan đến việc thực hiện C/O mẫu D mới, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O truyền qua hệ thống một cửa quốc gia (C/O điện tử) và C/O bản giấy).

Hướng dẫn thực hiện C/O mẫu D mới
Nhiều điểm lưu ý doanh nghiệp về thuế quan và xuất xứ khi thực hiện RCEP
Hoạt động nghiệp vụ tại  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ (quy định tại Thông tư 19/2020/TT-BTC) và C/O mẫu D mới.

Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2022, cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN.

N.Linh