Kiến nghị cho Công ty Samsung chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất

17:13 | 07/09/2020

(HQ Online) - Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex đang được TPHCM kiến nghị chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất.

kien nghi cho cong ty samsung chuyen doi sang doanh nghiep che xuat
Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex tại khu công nghệ cao TPHCM

Theo thông tin từ UBND TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Công ty SEHC) chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất theo hình thức “doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong Khu Công nghệ cao” với điều kiện Công ty SEHC đạt tỷ lệ giá trị xuất khẩu từ 90% trở lên.

Theo UBND TPHCM, việc chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty SEHC đầu tư sản xuất xuất khẩu hiệu quả và hiệu suất cao hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phụ trợ trong chuỗi cung ứng Samsung và các doanh nghiệp phụ trợ trên địa bàn nói chung đầu tư sản xuất kinh doanh có trọng tâm, trọng điểm, đem lại giá trị thặng dư tốt hơn.

Lê Thu