Kho bạc Nhà nước tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn đa dạng

09:50 | 29/11/2020

(HQ Online) - Trong tháng 12/2020, Kho bạc Nhà nước sẽ trung thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ theo phương thức đấu thầu qua HNX đảm bảo công khai, minh bạch.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 271 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Lãi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục biến động nhẹ
Chỉ trúng thầu duy nhất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm
Kho bạc Nhà nước tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn đa dạng
Đến ngày 15/11/2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 275.139 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Theo thông tin từ Cục Quản lý ngân quỹ (Kho bạc Nhà nước), từ đầu năm 2020 đến nay, trái phiếu chính phủ được phát hành định kỳ đều đặn hàng tuần và 100% theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất trên thị trường thông qua hệ thống đấu thầu điện tử; thủ tục đấu thầu được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trái phiếu tham gia thuận tiện.

Đến nay, khoảng 95% tổng khối lượng trái phiếu chính phủ huy động có kỳ hạn từ 10 năm trở lên. Trong đó trên 15% là trái phiếu chínhphủ có kỳ hạn 20 và 30 năm. Đáng chú ý, kỳ hạn trái phiếu chính phủ phát hành bình quân tính đến ngày 15/11/2020 đạt 13,78 năm, tăng 0,34 năm so với mức của cả năm 2019 (13,44 năm).

Số liệu thống kê cho thấy, đến ngày 15/11/2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 275.139 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Trong đó, thực hiện theo phương thức đấu thầu qua HNX là 266.049 tỷ đồng với kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm và phát hành riêng lẻ để nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết số 64/2018/QH14 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV là 9.090 tỷ đồng để trả lương cho người lao động trong khu vực nhà nước trước 1/1/1995.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước, tháng 12/2020, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ, trong đó tập trung thực hiện phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu qua HNX đảm bảo công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn đa dạng từ 5 - 30 năm (bao gồm phát hành trái phiếu chínhphủ cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). Đồng thời, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện hoán đổi trái phiếu chính phủ theo nhu cầu của các nhà đầu tư…

Thùy Linh