Infographics: Quá trình công tác của ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Cục trưởng Cục GSQL về hải quan

08:49 | 15/09/2021

(HQ Online) - Từ ngày 15/9/2021, ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan.

Ông Đào Duy Tám được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan
Cục Giám sát quản lý về hải quan được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất
Cục Giám sát quản lý về hải quan: Đầu nguồn nhiều chính sách quan trọng về hải quan

Ngày 6/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký Quyết định số 2185/QĐ-TCHQ điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan từ ngày 15/9/2021.

Infographics: Quá trình công tác của ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Cục trưởng Cục GSQL về hải quan

N.Linh - P.Anh