Infographics: Doanh nghiệp hưởng lợi gì từ chuyển đổi số của Hải quan?

09:28 | 12/05/2022

(HQ Online) - Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp như: thời gian thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thái Bình- Phương Anh