Infographics: Bức tranh thu ngân sách tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố

07:34 | 06/07/2022

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong toàn Ngành đã triển khai đồng bộ giải pháp thu NSNN. Trong đó, 11 cục hải quan tỉnh, thành phố (chiếm 88,4% dự toán toàn Ngành) có kết quả thu đáng ghi nhận với tổng số thu đạt 197.740,08 tỷ đồng, bằng 63,55% dự toán (311.150 tỷ đồng), đạt 60,67% chỉ tiêu phấn đấu (325.920 tỷ đồng), tăng 17,65% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 87,3%/tổng thu toàn Ngành.

Nụ Bùi- Phương Anh