Infographics: 540 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng

08:59 | 16/11/2021

(HQ Online) - Hết tháng 10/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 539,42 tỷ USD, tăng 22,6% với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 99,54 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 269,77 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 40,02 tỷ USD và nhập khẩu đạt 269,65 tỷ USD, tăng 28,3%, tương ứng tăng 59,5 tỷ USD.

Thái Bình- Phương Anh