Hướng đi mới là kinh doanh có trách nhiệm

16:11 | 19/04/2021

(HQ Online) - Là nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định hướng đi mới trong bối cảnh mới, đó là tinh thần kinh doanh có trách nhiệm.

Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được điều chỉnh theo hướng nào?
Bán lẻ kiểu đột phá
Kinh doanh có trách nhiệm
Hướng đi mới là kinh doanh có trách nhiệm
Ảnh minh họa: ST

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều hệ lụy về môi trường trong quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam đã tăng cường xây dựng chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Một trong những văn kiện quan trọng nhất gần đây là Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, được công bố ngày 11/12/2020. Luật được sửa đổi theo hướng hạn chế tối đa các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiệt hại kinh tế thông qua việc hoàn thiện các quy định về môi trường và công tác thực thi.

Liên quan đến khu vực đầu tư nước ngoài (FDI), Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trong đó việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài cần chú trọng tới yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể “tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm 2018”.

Có thể thấy, quyết tâm và hành động bảo vệ môi trường đang ngày càng tăng tại Việt Nam. Và không chỉ đến khi đại dịch xảy ra, tinh thần kinh doanh có trách nhiệm mới được nêu cao, mà đây chỉ là yếu tố xúc tác để tinh thần này trở thành trọng tâm chiến lược trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp có thể chuyển đổi mô hình và phương thức hoạt động, vận hành để giảm thiểu các tác hại cho môi trường và nơi sinh sống. Mặt khác, khu vực tư nhân có thể cung cấp nguồn lực tài chính quý giá cho các dự án đầu tư một hạ tầng carbon thấp, có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, và khơi nguồn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phát triển các công nghệ sạch và tiết kiệm tài nguyên.

Bình Nam