Hướng dẫn về C/O mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền

13:24 | 22/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc trên C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền.

Tháo gỡ vướng mắc C/O mẫu D
Hải quan Bình Dương hướng dẫn kiểm tra thông tin C/O điện tử sau tọa đàm trên Tạp chí Hải quan
Từ 1/8 được tra cứu trạng thái C/O mẫu D trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: Hồng Vi
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: Hồng Vi

Cụ thể, đối với vướng mắc về C/O thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 36/2010/TT-BCT, cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 và công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

Đối với vướng mắc về C/O thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019, trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền cho đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E tuân thủ đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E quy định (cụ thể: nhà sản xuất của Trung Quốc có thể khai báo thông tin tại ô số 11 và phải khai báo tên và địa chỉ của đại lý xuất khẩu tại ô số 7), thì cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét và chấp nhận C/O theo quy định nếu không có nghi ngờ gì khác về xuất xứ.

Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E không đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương thì cơ quan Hải quan từ chối C/O mẫu E.

N.Linh