Hướng dẫn trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý DNNN

19:40 | 18/02/2019

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

huong dan trach nhiem boi thuong hoan tra cua nguoi quan ly dnnn Không được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt nếu không phải DNNN
huong dan trach nhiem boi thuong hoan tra cua nguoi quan ly dnnn Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
huong dan trach nhiem boi thuong hoan tra cua nguoi quan ly dnnn Tái cơ cấu DNNN: Cần cơ chế điều chỉnh hành vi của lãnh đạo doanh nghiệp
huong dan trach nhiem boi thuong hoan tra cua nguoi quan ly dnnn
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

Theo đó, các bộ, cơ quan trên căn cứ vào Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành để thống nhất, có giải pháp phù hợp đối với việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao hướng dẫn quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hương Dịu