Hướng dẫn điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói 26 nghìn tỷ đồng

11:29 | 16/08/2021

(HQ Online) - Cơ quan Thuế vừa có hướng dẫn điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói 26 nghìn tỷ đồng của Chính phủ.

Gói hỗ trợ tài chính sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Không phát sinh thủ tục khi triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
Doanh nghiệp được hỗ trợ kịp thời, thu thuế từ khu vực sản xuất kinh doanh vẫn đạt khá
Hướng dẫn điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói 26 nghìn tỷ đồng
Cơ quan Thuế vừa có hướng dẫn điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói 26 nghìn tỷ đồng của Chính phủ. Ảnh: Internet.

Những điều kiện để hộ kinh doanh được thụ hưởng hỗ trợ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm mục tiêu hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Nghị quyết số 68/NQ-CP đưa ra các yêu cầu phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách đồng thời bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Trên cơ sở đó, ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó, có đối tượng là hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành và quy định về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định 23, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ bao gồm các trường hợp “không phải đăng ký hộ kinh doanh” đối với “những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp” theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra hộ kinh doanh phải có đăng ký thuế là những hộ kinh doanh đã được cơ quan Thuế cấp mã số thuế.

“Hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19” là các hộ kinh doanh mà cơ quan Thuế đang quản lý thuế ở trạng thái đăng ký thuế “00 - người nộp thuế đang hoạt động”, đang kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, các hộ kinh doanh không đáp ứng điều kiện như trên sẽ không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Theo Cục Thuế Hà Nội, ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn các Chi cục Thuế phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, ngân hàng chính sách thực hiện hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần của NQ số 68 và văn bản số 3642/QĐ-UBND của Thành phố Hà Nội. Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các chi cục thuế báo cáo về Cục, dự kiến số lượng hộ kinh doanh được hỗ trợ là gần 48 nghìn hộ với số tiền hỗ trợ dự kiến 14,319 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội khuyến nghị, các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ từ Chính phủ.

Gỡ vướng để doanh nghiệp thụ hưởng hỗ trợ

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cũng đang gặp khó với quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Theo đó, doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn này do có khó khăn về xác nhận nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, một trong những điều kiện để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc là phải hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn và có bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động.

Phản hồi về nội dung này, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế đúng thời hạn (ngày cuối cùng là 31/3); cơ quan Thuế có trách nhiệm thanh tra kiểm tra hồ sơ khai thuế theo kế hoạch hàng năm theo nguyên tắc rủi ro. Cơ quan Thuế cũng không có thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nên không có cơ sở để cung cấp “Thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan Thuế”.

Do đó, để giải quyết vấn đề trên, hiện Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính để phối hợp cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung quy định tại điểm g khoản 1 Điều 40 Quyết định số 23/2011/QĐ-TTg theo hướng doanh nghiệp có Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 gửi cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử có gắn chữ ký số của người nộp thuế và Thông báo chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan Thuế có gắn chữ ký số của cơ quan Thuế.

Thùy Linh