Hoàn thiện chính sách xây dựng mô hình hải quan thông minh, hải quan số

17:33 | 06/07/2022

(HQ Online) - Mô hình quản lý hải quan thông minh, hải quan số gắn với triển khai Đề án tái thiết kế hệ thống CNTT tổng thể ngành Hải quan và khung Chiến lược phát triển hải quan đang được Tổng cục Hải quan triển khai, xây dựng. Quá trình này cũng gắn liền với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý.

Mô hình Hải quan thông minh trong Kế hoạch chuyển đổi số hải quan
Tiếp tục hoàn thiện bài toán nghiệp vụ và quy trình Hải quan thông minh
Nhiều chính sách lĩnh vực hải quan trong giai đoạn hoàn thiện
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh:N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh:N.Linh

Tạo cơ sở pháp lý triển khai hải quan số

Hiện nay, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP đang được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng mục tiêu trên.

Theo ông Đào Duy Tám, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), Nghị định 08//2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sau một thời gian thực hiện, đã bộc lộ một số vướng mắc, không còn phù hợp với thực tế công tác quản lý hiện nay hoặc chồng chéo với các quy định mới được ban hành.

Đặc biệt, hiện nay, thực hiện Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số, Tổng cục Hải quan đang xây dựng mô hình quản lý hải quan thông minh, hải quan số gắn với triển khai Đề án tái thiết kế hệ thống CNTT tổng thể ngành Hải quan và khung Chiến lược phát triển hải quan trên cơ sở quản lý tập trung, ứng dụng những thành tựu công nghệ mới, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh, tạo thuận lợi thương mại, khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu hải quan với các bên liên quan.

Do vậy, việc tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP là cần thiết và quan trọng. Nghị định sửa đổi sẽ kế thừa các nội dung Nghị định số 59/2018/NĐ-CP hiện đang thực hiện ổn định, không có vướng mắc phát sinh; bổ sung các nội dung sửa đổi Nghị định gốc là Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, dự thảo Nghị định được xây dựng sẽ thống nhất các nội dung trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: Luật Quản lý thuế; Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021; Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đồng thời, việc sửa đổi Nghị định cũng giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải và phù hợp với xu hướng tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa lớn mang tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam (như Giải đua xe Công thức 1); Khung tiêu chuẩn về an ninh an toàn SAFE của Tổ chức Hải quan thế giới; đồng thời, tạo nền tảng để tiến tới ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên với các quốc gia và vùng lãnh thổ...

Bám sát tiến độ, xây dựng các văn bản triển khai nghị định

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành dự thảo Nghị định.

Ông Đào Duy Tám cho biết, sau khi dự thảo Nghị định được ký ban hành, Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện, trình lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ ký ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC; Quyết định thay thế Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ về ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về ban hành quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan; Quyết định 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ ngày 6/9/2017 về ban hành quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài ra, do dự thảo Nghị định có một số nội dung thay đổi về thủ tục hải quan và chính sách quản lý so với quy định hiện hành nên Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Tổng cục để tổ chức hội thảo tập huấn giới thiệu cho công chức hải quan và doanh nghiệp để thống nhất thực hiện, trách các vướng mắc phát sinh khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

N.Linh